Komu věřit

Nevěřte obecně vzato nikomu. Dnešní svět je postaven na lži a klamu. Podvod se stává normou nejen v obchodním styku, politice, profesních vztazích, na pracovištích, ve sportu. Stává se normou našeho života a my si přestáváme uvědomovat negativní roli tohoto jevu a stále více ho považujeme za běžnou normu a nikoliv za minimálně mravní poklesek a selhání slušných mravů. Podobně je to i ve sféře služeb, které jsme nuceni objednávat, případně čerpat z donucení státu. Proto je tak důležité dobře vybírat nejen dodavatele, ale i kvalitu a rozsah poskytovaných služeb, stejně jako přiměřenost ceny.

Doktor jako počítače

Máte-li problém zdravotní, snažíte se jít k tomu nejlepšímu lékaři. Počítače nemusíte ale řešit až při problému. Služba managed server vás rizika problémů zbaví předem.