Každý projekt potřebuje to stejné

Pokud je Vaše firma zapojena do jakéhokoliv projektu, pak musí vedoucí pracovník, který má projekt na starosti, zachovávat stejnou strukturu vedení projektu. A je úplně jedno, o jaký projekt se jedná. Struktura je stále stejná. Každý projekt potřebuje plánování, organizaci práce, vedení lidí, správné rozhodování a zpětnou vazbu, čili kontrolu odváděné práce. Je-li některý z těchto postupů upozaďován, nebo je dokonce opomíjen, nikdy nedosáhnete kýženého výsledku. A vypracování těchto postupů je na bedrech manažera celého projektu. Poměrně náročná úloha, nemyslíte?

Dosažení úspěšnosti má mnoho aspektů

Kdybychom tu měli rozebírat všechny aspekty úspěšnosti zadaného projektu, vydalo by to na celou knihu. Ale jedno je jisté. Všechno je o lidech. Manažerské příběhy nám dávají za pravdu, jak obtížné je stát se dobrým a schopným vedoucím pracovníkem. Vyjmenovávat tu všechny vlastnosti vedoucího pracovníka, kterému svěříme vedení projektu, by bylo opravdu dlouhé. Ale shrňme to do jedné věty. Měl by to být ten nejlepší z nás po stránce pracovní, ale i lidské.